Je to systém obsahující solární panely, střídač který přemění stejnosměrnou energii z panelů na energii střídavou vhodnou pro domácí spotřebiče. Systém je vybaven baterií do které se ukládají přebytky energie během dne pro pozdější spotřebování, nebo pokrytí energie v době nepříznivého počasí.

Výrobci solárních panelů garantují 80 procentní výkon po 25letech provozu.

Životnost baterie je přibližně 4000 – 6000 nabíjecích cyklů. Baterie postupně ztrácí svoji kapacitu, bude ale fungovat i po uplynutí těchto cyklu, ale s menší kapacitou. Střídače mají podobnou životnost. Velká obava veřejnosti je především v životnosti baterií, bohužel slabším článkem v sestavě bývá většinou solární střídač, dá se řící že za dobu provozování elektrárny vyměníte jednou solární střídač.

Instalaci započneme nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V drtivé většině je to ale mnohem dříve. Dá se říci že po podání žádosti u distributora sítě čakáme pouze na kladné rozhodnutí o možnosti připojení elektrárny do sítě. V tomto čase již domlouváme možný termín instalace. Zpravidla máme hotovou kompletní instalaci a brzdí nás jen papírování s distributorem sítě. V průměru je instalace hotová do 1-2 měsíců od podpisu smlouvy. Bohužel nedokážeme ovlivnit rychlost vyřízení požadavků u distributora sítě.

Veškerou dokumentaci spojenou ohledně žádosti o dotaci zpracujeme a podáme za vás. Vaší prací je pouze poskytnutí nám důležitých informací a několik podpisů dokumentů souvisejících s dotací.

Chceme zdůraznit že instalace od nás na klíč, je opravdu na klíč, od podpisu smlouvy až po předání fungující sestavy připojené na distribuční síť. Bohužel se nám v poslední době stává, že nás kontaktují zákazníci kteří mají instalovanou elektrárnu od konkurence a žádají nás většinou o úpravu elektroměrového pilíře a bytových rozvodů, protože konkurenční firma dodává instalaci sice na klíč, bohužel ale na klíč pouze elektrárnu a nezbytné obvody. Zbývající úpravy instalace, nechávají na investorovi. Z tohoto důvodu radíme prověřit si firmu zda má mimo jiné zkušenosti nejenom s instalací solárních elektráren, ale celkově zkušenosti v oblasti elektroinstalace.

Ideální instalace není, vždy je potřeba instalaci navrhnout a instalovat co možná nejefektivněji. Vhodná instalace je na jižní stranu střechy, pokud ale takovou střechu nemáme je možné a v praxi se tak instalují solární panely na západní a východní stranu, s přibližným úbytkem celkové energie za rok cca 10-20 procent. Instalaci je možně provádět i při částečném zastínění panelů vegetací, budovami. Tam je většinou podmínka použití optimizérů které celou sestavu optimalizují. Bohužel je to investice navíc. Pokud nejsou tyto optimizéry použity, značně degradují celý systém a celkovou instalaci elektrárny, řádově až o 70 procent výkonu za celý rok.