Naše služby

Dle poptávky vás nejdříve navštívíme a celé místo projdete s technikem s kterým se dohodnete na možnosti instalace. Vytvoříme nabídku přesně na míru vašeho objektu, dále dle vašich představ a připomínek.

Postup činností při montáži fotovoltaické elektrárny:

  • Pokud bude nabídka odsouhlasena, podáme žádost o připojení u distributora sítě. Po kladném rozhodnutí vám předložíme smlouvu, kde bude stanoven přesný rozsah prací a předpokládaný termín dokončení instalace, cena za instalaci a rozsah záruk.

  • Jakmile bude vyřízena žádost u distributora sítě. Dle dohody co nejdříve, do 30 dnů započneme s instalací solárních panelů, zakládáme si na rychlosti a kvalitě instalačních prací. Dále následuje instalace baterie a střídače. Napojení celé elektrárny na rozvody domu a úprava elektroměrového rozvaděče. Následně předáme zákazníkovi funkční odzkoušenou elektrárnu. Připravíme dokumentaci pro první paralelní připojení u distributora sítě. Po namontování nového 4Q elektroměru, provedeme první spuštění elektrárny. Zálohy na komponenty většinou nepožadujeme a platba se provádí za celé dílo po předání zákazníkovi. Zákazník od nás dotane elektrárnu na klíč, žádné jiné úpravy na instalaci nejsou potřeba.

  • Po instalaci a zprovoznění elektrárny vyřídíme veškerou dokumentaci pro získání dotace. Vaší prací budou pouze podpisy na dokumenty související s dotací a připojením elektrárny, které vám předložíme