Jak to funguje

Celkový postup instalace pro naše zákazníky začne osobním kontaktem na místě instalace. Vybere se řešení přímo na míru, dle požadavků zákazníka a dle možnosti objektu.

Podáme žádost k distributorovi sítě (DS)
Podpis smlouvy o připojení k (DS)
Vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci
Podpis smlouvy o dílo s platovými podmínkami a termíny realizace
Platba zálohy, započetí instalace elektrárny.

Dokončení instalace, revize, PPP připojení k distribuční síti
Doplatek ceny, potvrzení o realizaci pro vyplacení dotace
Vyplacení dotace.

Něco navíc
Jste zruční a myslíte si, že si dokážete instalovat elektrárnu sami? Nebráníme se ani této verzi. Připravíme pro vás veškeré náležitosti jako je projekt, žádost o dotaci. Vy si elektrárnu sami nainstalujete. My provedeme kontrolu, revizi, nastavení. Cena instalace se po níží o vaši práci. Získáte tak úsporu za instalaci.